Pranostika pro dnešní den praví:

Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.

Nebo taky:

Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře.

Mě osobně se nejvíc na této pranostice líbí „vlaštovičky od moře“, což je prvním signálem příchodu jara. V dobách dávných ovšem pro sedláky signálem, že by měli začít s polními pracemi.

Svátek svatého Řehoře byl taktéž tréninkem pro koledníky na Velikonoce. Jako svatý byl Řehoř I. (Velký) pro český lid patronem školy a žáků, ti svátek svého patrona trávili koledou hospodářům, s vinšováním dobrého zdraví, štěstí a požehnané úrody. Koleda v tento den byla úředně povolena, a tak žáci se svým kantorem v tento den trávili koledováním od stavení ke stavení. Obvykle kantor nebo nejstarší žák byli převlečeni za sv. Řehoře. Nejmenší chlapci pak představovali anděly, kteří nesli košíky na pamlsky a další drobnosti.